• کارخانجات ونوس پلاستیک

  شرکت ونوس پلاستیک بیش از 55 سال سابقه تولید قطعات پلاستیکی دارویی و خانگی را دارد. امروز شرکت ونوس پلاستیک در حال فعالیت در 2 واحد تولیدی است . این شرکت تصمیم در توسعه تعداد واحدهای تولیدی خود دارد.مدیریت عامل شرکت آقای علی محمدی و نماینده وی آقای مجید محمدی می باشند. شرکت ونوس پلاستیک در زمینه تولید لوازم خانگی و آشپزخانه دارای حدود 50 قلم کالای موفق می باشد. ادامه مطلب
 • کارخانجات ونوس پلاستیک

  شرکت ونوس پلاستیک بیش از 55 سال سابقه تولید قطعات پلاستیکی دارویی و خانگی را دارد. امروز شرکت ونوس پلاستیک در حال فعالیت در 2 واحد تولیدی است . این شرکت تصمیم در توسعه تعداد واحدهای تولیدی خود دارد.مدیریت عامل شرکت آقای علی محمدی و نماینده وی آقای مجید محمدی می باشند. شرکت ونوس پلاستیک در زمینه تولید لوازم خانگی و آشپزخانه دارای حدود 50 قلم کالای موفق می باشد. ادامه مطلب
 • کارخانجات ونوس پلاستیک

  شرکت ونوس پلاستیک بیش از 55 سال سابقه تولید قطعات پلاستیکی دارویی و خانگی را دارد. امروز شرکت ونوس پلاستیک در حال فعالیت در 2 واحد تولیدی است . این شرکت تصمیم در توسعه تعداد واحدهای تولیدی خود دارد.مدیریت عامل شرکت آقای علی محمدی و نماینده وی آقای مجید محمدی می باشند. شرکت ونوس پلاستیک در زمینه تولید لوازم خانگی و آشپزخانه دارای حدود 50 قلم کالای موفق می باشد. ادامه مطلب
 • 1
 • 2
 • 3